• beheerswerken
  • fotowerkgroep
  • klapekster nancy
  • klapekster
  • klimaatmars
  • klimaatmars1
  • nieuwjaarswandeling
  • nieuwjaarswandeling1
  • vlinderwandeling

Natuurpunt koopt deel Smisselbergen

 

Natuurpunt Markvallei heeft de aankoop van 35 hectare waardevolle  natuur afgerond in Smisselbergen, op het grondgebied van Minderhout en Meerle. Het ongerept bosgebied sluit als een puzzelstuk aan op natuurgebied Den Rooy. Zowel planten en dieren als wandelaars zullen van die verbonden natuur profiteren. Natuurpunt ​is gestart met ​een crowdfunding om de aankoop te financieren.

 

 

 “Net als Den Rooy (een gebied dat in 2015 nog aangekocht werd door Natuurpunt) was dit deel van Smisselbergen sinds de 19de eeuw privédomein van de landadel“, zegt Drej Oomen van Natuurpunt Markvallei.

Het bosgebied, dat ruim 150 jaar ontoegankelijk was en ongemoeid gelaten werd, is een ongerepte natuurparel: er staan prachtige, hele oude bomen en er zijn sporen van de vroegere Moerloop. Vermoedelijk werd die al in de middeleeuwen uitgegraven om gewonnen moer (of turf - een belangrijke brandstof in die tijd) te transporteren.

“Bedoeling is dat iedereen op termijn van dit stuk natuur zal kunnen genieten ​ via een aantrekkelijk uitgestippeld wandelpad​”, zegt Drej.

 De beheerwerkgroep van Natuurpunt Markvallei zal wekelijks op maandag samenkomen om het bos te beheren en de dieren die er leven alle kansen te geven. “De havik broedt hier, en je kan sperwers, buizers, wespendieven en zwarte spechten tegen het lijf lopen”, weet Drej.

“Het is vooral de verbondenheid met andere stukken natuur in de Noorderkempen, die huidige aankoop zéér interessant maakt”. Het gebied past perfect in een groen snoer dat grensoverschrijdend het Mastbos in Breda, de Strijbeekse heide, Elsakker, Den Rooy, de Blauwbossen, de Gouverneursbossen, de Vallei van het Merkske en de Kolonies van Wortel en Merksplas omvat.  

​Natuur aankopen en beheren kost veel geld. ​Om de​ financiering rond te krijgen, ​start de lokale afdeling Natuurpunt ​Markvallei ​een crowdfunding op. Zonder de giften van donateurs ​en solidariteit door naburige afdelingen ​kan Natuurpunt ​deze grote​ natuurgebieden niet aankopen en zo veiligstellen voor de toekomst​.

 ​Wie ​deze belangrijke aankoop​ ​wil steunen, kan een gift storten op het rekeningnummer  BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt  met vermelding  "Natuurgebied Den Rooy, projectnummer 7807​" of gewoon via deze link.