• beheerswerken
  • fotowerkgroep
  • klapekster nancy
  • klapekster
  • klimaatmars
  • klimaatmars1
  • nieuwjaarswandeling
  • nieuwjaarswandeling1
  • vlinderwandeling

Beheerploeg start met actie voor proper Hoogstraten

 

Natuurpunt Markvallei heeft de actie "Proper Hoogstraten" een handje geholpen!. Met vijftien vrijwilligers van de beheersploeg werd een voormiddag zwerfvuil verzameld in de omgeving van onze natuurgebieden Den Rooy en Smisselbergen in Meerle. Ook de Zwartvenweg, Schuivenoord, Heerle en de Voort werden door onze vrijwilligers proper gemaakt! Het resultaat : een volle aanhangwagen zwerfvuil!

 

 


 

Ter ere van Jef

 

Jef Pelckmans was een man naar ons hart en hij zal er ook altijd een plaats hebben... 
Ter ere van Jef en uit dankbaarheid voor zijn inzet plantte Natuurpunt Markvallei een mooie linde in het natuurgebied Den Rooy. Vooral voor de beheerploeg weegt het verlies zwaar. De boom werd geplant in het bijzijn van de familie van Jef. Het was een ingetogen moment, maar er kon ook gelachen worden. We sloten af met een drankje en hopen dat iedereen troost en sterkte kan putten uit dit moment.

 

 


 

Zintuigentocht voor kinderen

 

Speciaal voor kinderen (van 8 tot 12 jaar) organiseert Natuurpunt Markvallei op woensdag 11 april een zintuigentocht in Wortel Kolonie. Ga op stap in het onbekende en ontdek hoe je zintuigen je de weg wijzen naar prachtige ontdekkingen in de natuur. Je komt er al snel achter dat als je een zintuig moet missen, het allemaal een beetje minder eenvoudig is en hoe sommige zintuigen er voor zorgen dat je de natuur en je omgeving op een heel andere manier kan ervaren. Heb je zin om als jongere deze groep mee te begeleiden?

Dan ben je uiteraard welkom om onze natuurgidsengroep mee te ondersteunen. We komen om 13.30u samen aan Bezoekerscentrum De Klapekster, Kolonie 41 in Wortel. Inschrijven is verplicht (via de website www.natuurpunt.be , maximaal dertig kinderen kunnen deelnemen. Info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 

Afdelingsvergaderingen, ver van saai

 

Een "gewone" maandelijkse afdelingsvergadering van Natuurpunt Markvallei met maar liefst 20 deelnemers. Veel volk, dus inhoudelijk sterke verhalen, af en toe eens lachen, veel goesting en vooral vooruitkijken naar wat komen gaat. Veel dank voor jullie enthousiasme en gedrevenheid om de natuur in onze regio vooruit te helpen.

 

 


 

Meer natuur voor iedereen, ons memorandum voor de verkiezingen!

 

Meer natuur voor iedereen


Memorandum gemeenteraadsverkiezingen 2018


Natuurpunt Markvallei stelt als doel dat onze gemeente in 2024 veel natuurrijker is. Alle vormen van groen, ook de wilde natuur en de biodiversiteit, moeten meer kansen krijgen. Het aantal inwoners in onze regio groeit, maar de verharde ruimte zit op haar limiet. Die uitdaging ligt niet alleen in de bebouwde omgeving, maar ook in een meer kwalitatieve open ruimte. Meer openbaar groen, beschermen van de beekvalleien en meer natuurkernen zijn een voorwaarde voor (het welzijn in) een groeiende regio. Ook moet onze gemeente zichzelf tegen 2024 beter beschermen tegen de te verwachten gevolgen van de klimaatverandering.


Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn dat natuur, bos en groen voldoende ruimte krijgen en dat onze gemeente zijn ruimtelijk huiswerk in orde maakt: de structuurplanning en de uitvoeringsplannen moeten geschikte ruimtelijke ingrepen bevorderen en ongeschikte verhinderen. Als principe gaat Natuurpunt Markvallei ervan uit dat de natuur van iedereen is. ‘De natuur’, dat zijn wilde dieren en planten, ecosystemen en soorten. Iedere inwoner heeft er belang bij dat er in voldoende natuur, groen en bos is in de gemeente waar hij woont.
Natuurzorg is daarom ook een politieke zaak: in bepaalde situaties moet het bestuur kiezen en beslissingen nemen. Die keuzes zijn niet altijd gemakkelijk. Er is politieke moed nodig om resultaten te halen voor natuur, bos en groen. Natuurpunt Markvallei vraagt dan ook aan de politici om zich bij de stap van droom naar daad niet te laten vangen aan praktische bezwaren. Meer natuur moet voelbaar zijn op het terrein, niet in mooi geformuleerde toekomstplannen.
Het gaat voor Natuurpunt Markvallei trouwens niet om de natuur alleen. Tegen 2024 moet onze gemeente beslissende stappen zetten naar een duurzamer voedselvoorziening, bewoning, energiegebruik en mobiliteit en naar een klimaat-neutrale samenleving. De in dit memorandum uitgewerkte doelstellingen inzake groen, natuur, adaptatie en ruimte moeten in samenhang gezien worden met deze transitie. Een duurzaamheidsbeleid moet zowel verandering op het terrein als verandering in de geesten bewerkstelligen. Het toekomstige gemeentebestuur moet zich dan ook inspannen om de kennis en het inzicht van de bevolking op het vlak van maatregelen, beleidsplannen, instrumenten en processen te vergroten. Natuurpunt Markvallei pleit ervoor dat de gemeente nog meer dan voorheen inzet op betrokkenheid, sensibilisatie, openheid en co-creatie. Natuurpunt Markvallei wil daar alvast zijn steentje toe bijdragen.

Maart 2018
Natuurpunt Markvallei vzw
Kolonie 41
2323 Wortel
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.