• castelrese heide
 • wulpen
 • merkske
 • ganzendeugd
 • ashputten
 • amfibienpoel
 • markmeander
 • grote pimpernel
 • laarzenpad
 • halsche beemden
 • vlinders
 • slanke sleutelbloem
 • oranjetipje
 • kamalamander
 • Castelreesche Heide, prachtig wandelgebied vanuit De Klapekster
 • De Castelreesche Heide is belangrijk voor weidevogels.
 • Het Merkske is een nog onaangeroerde rivier.
 • Ganzendeugd!
 • De Aschputten, pareltje langsheen de Mark
 • Amfibiënpoel in de Aschputten
 • De Markmeander in Meersel-Dreef.
 • Grote Pimpernel, (bijna) uniek in Vlaanderen.
 • Laarzenpad heeft naam niet gestolen.
 • Voorjaarspracht in de Halsche Beemden
 • ...een paradijs voor vlinders.
 • Slanke Sleutelbloem
 • Oranjetipje "verlekkerd" op Pinksterbloem
 • Kamsalamander, één van onze kleurrijkste amfibiën

Frankenberg

 

Eén van de stapstenen van het Plan Pimpernel.

De Frankenberg tenslotte bevindt zich in Meer. De Franckenberg is 0ha84a28ca groot. Dit stuk is gelegen langs de Mark, ter hoogte van het Looi, en bestaat uit een vrij leuk vochtig “pimpernelgrasland”. Het beheer van dit grasland bestaat uit 2 keer maaien en afvoeren per jaar. Het betreft een vrij mooi grasland met plantensoorten zoals grote pimpernel, knolsteenbreek, grote ratelaar, enz… Het grootste deel heeft Natuurpunt in eigendom (in 1998-1999 gekocht), maar een deel van dit gebied is in eigendom van de gemeente Hoogstraten, waarmee Natuurpunt een beheerovereenkomst heeft afgesloten.