• castelrese heide
 • wulpen
 • merkske
 • ganzendeugd
 • ashputten
 • amfibienpoel
 • markmeander
 • grote pimpernel
 • laarzenpad
 • halsche beemden
 • vlinders
 • slanke sleutelbloem
 • oranjetipje
 • kamalamander
 • Castelreesche Heide, prachtig wandelgebied vanuit De Klapekster
 • De Castelreesche Heide is belangrijk voor weidevogels.
 • Het Merkske is een nog onaangeroerde rivier.
 • Ganzendeugd!
 • De Aschputten, pareltje langsheen de Mark
 • Amfibiënpoel in de Aschputten
 • De Markmeander in Meersel-Dreef.
 • Grote Pimpernel, (bijna) uniek in Vlaanderen.
 • Laarzenpad heeft naam niet gestolen.
 • Voorjaarspracht in de Halsche Beemden
 • ...een paradijs voor vlinders.
 • Slanke Sleutelbloem
 • Oranjetipje "verlekkerd" op Pinksterbloem
 • Kamsalamander, één van onze kleurrijkste amfibiën

Lange Beemd

 

In de kwetsbare rand van Hoogstraten, op een scheut van de Laermolen.

In Hoogstraten huren we van de familie Verschueren. Dit grasland in wording is 1ha40a groot en is gelegen aan de Bosuil te Wortel. Momenteel betreft het nog een ruigte met een dominantie van grote brandnetel. Door het perceel jaarlijks te maaien zou deze dominantie doorbroken moeten worden. In de onmiddellijke omgeving komen vogelsoorten zoals nachtegaal, tortel, kleine bonte specht en bosuil tot broeden. Het perceel wordt gehuurd van Flor Verschueren voor een symbolisch bedrag. Het eigenlijke beheer wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door de JNM.