• castelrese heide
 • wulpen
 • merkske
 • ganzendeugd
 • ashputten
 • amfibienpoel
 • markmeander
 • grote pimpernel
 • laarzenpad
 • halsche beemden
 • vlinders
 • slanke sleutelbloem
 • oranjetipje
 • kamalamander
 • Castelreesche Heide, prachtig wandelgebied vanuit De Klapekster
 • De Castelreesche Heide is belangrijk voor weidevogels.
 • Het Merkske is een nog onaangeroerde rivier.
 • Ganzendeugd!
 • De Aschputten, pareltje langsheen de Mark
 • Amfibiënpoel in de Aschputten
 • De Markmeander in Meersel-Dreef.
 • Grote Pimpernel, (bijna) uniek in Vlaanderen.
 • Laarzenpad heeft naam niet gestolen.
 • Voorjaarspracht in de Halsche Beemden
 • ...een paradijs voor vlinders.
 • Slanke Sleutelbloem
 • Oranjetipje "verlekkerd" op Pinksterbloem
 • Kamsalamander, één van onze kleurrijkste amfibiën

Paterswiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het centrum van Meersel-Dreef, op de rand van een woonkern.

Dit vochtige grasland is 1ha06a26ca groot en eigendom van de gemeente Hoogstraten. Ook hier heeft Natuurpunt een beheerovereenkomst met de gemeente afgesloten. Het perceel is gelegen langs de Mark, ten noorden van het domein van de paters Kapucijnen van Meersel-Dreef. Het perceel wordt beheerd als hooiland. Het krijgt enkele malen per jaar een maaibeurt met afvoer van het maaisel, in samenwerking met een plaatselijke landbouwer.